1. Taraflar

1.1. Uzmanibilir Platformu (bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır)

1.2. Platforma üye olarak hizmet satın alan Kullanıcı veya hizmet sunan Uzman (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

  1. Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Üye’nin Platforma üye olarak hizmet alım satımı yapması ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. Üyelik İşlemi ve Şartları

3.1. Platforma üye olabilmek için Üye’nin, Platform üzerindeki üyelik formunu doldurarak gerekli bilgileri sağlaması ve işbu Sözleşme’yi kabul etmesi gerekmektedir.

3.2. Üye, Platforma üye olurken verdiği bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üye, Platform’a üye olurken sağladığı bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdür.

3.3. Üyeler, Platform üzerinde sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Birden fazla hesap açılması durumunda, Platform bu hesapları kapatma hakkını saklı tutar.

3.4. Platform, Üye’nin üyelik başvurusunu reddetme veya üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar.

  1. Üyelerin Yükümlülükleri

4.1. Üyeler, Platform üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde ve iletişimlerinde dürüst, saygılı ve yasalara uygun davranmakla yükümlüdür.

4.2. Üyeler, Platform üzerinde sunulan hizmetlerin sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasından sorumludur.

4.3. Üyeler, Platform üzerinde yer alan diğer Üyelerin ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelidir.

4.4. Üyeler, Platform üzerinde yer alan diğer Üyelerin ve üçüncü tarafların kişisel verilerini izinsiz olarak kullanamaz ve paylaşamaz.

  1. Platformun Yükümlülükleri

5.1. Platform, Üyelerin güvenliği ve gizliliği için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

5.2. Platform, Üyelerin hizmet alım satım işlemlerinin düzgün ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlamakla yükümlüdür.

5.3. Platform, Üyelerin şikayet ve sorunlarına zamanında ve etkili bir şekilde yanıt vermek için müşteri hizmetleri ve destek hizmetleri sunmakla yükümlüdür.

5.4. Platform, hizmet alım satım sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Üyeler arasında arabuluculuk yaparak çözüm önerileri sunmakla yükümlüdür.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Platform, Üyelerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekte ve korumaktadır.

6.2. Üyeler, Platforma üye olarak, kişisel verilerinin işbu Sözleşme ve Platform’un Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenmesine ve kullanılmasına izin verir.

  1. Sözleşmenin Feshi ve Üyeliğin İptali

7.1. Üyeler, Platform’daki üyeliklerini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle iptal etme hakkına sahiptir.

7.2. Platform, Üyelerin işbu Sözleşme’ye, Platform Kullanım Koşulları’na ve ilgili mevzuata aykırı davranışlarının tespiti halinde üyeliği sonlandırma ve/veya askıya alma hakkını saklı tutar.

  1. Değişiklikler

8.1. Platform, işbu Sözleşme’yi, Platform’un kullanım koşullarını ve politikalarını herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Platform üzerinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Üyeler, değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

9.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve yorumlanacaktır.

9.2. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.