Uzmanıbilir.com Teslimat ve İade Şartları

  1. Genel Hükümler

1.1. Bu “Teslimat ve İade Şartları” (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır), uzmanibilir.com (bundan böyle “UZMANIBİLİR” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerin kullanımını düzenlemektedir. UZMANIBİLİR, kullanıcıların (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) uzmanlardan (bundan böyle “Uzman” olarak anılacaktır) seans satın alarak onlara soru sormasına olanak sağlar.

1.2. UZMANIBİLİR’E üye olarak ve/veya hizmetlerini kullanarak, bu Şartları kabul etmiş sayılırsınız. Şartlarla ilgili herhangi bir çelişki durumunda, UZMANIBİLİR yönetiminin kararı esas alınacaktır.

  1. Teslimat Şartları

2.1. Kullanıcılar, UZMANIBİLİR üzerinden Uzmanlardan seans satın alarak, belirlenen süre ve şartlar çerçevesinde hizmet alabilirler. Teslimat, UZMANIBİLİR üzerinden gerçekleştirilecek olan video konferans, sesli görüşme, metin mesajlaşma veya diğer iletişim yöntemleri ile yapılabilmektedir.

2.2. Satın alınan seansın başlangıç ve bitiş zamanları, Kullanıcı ve Uzman arasında UZMANIBİLİR üzerinden belirlenir.

2.3. Teslimatın zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için, Kullanıcıların ve Uzmanların, UZMANIBİLİR üzerinden iletişim kurarak seans öncesi gerekli hazırlıkları yapmaları ve seansın başlamasından önce UZMANIBİLİR’E giriş yapmaları gerekmektedir.

  1. İade Şartları

3.1. Kullanıcılar, UZMANIBİLİR üzerinden satın alınan seanslara ilişkin iade taleplerini, seansın başlamasından önce yapabilirler. İade talepleri, UZMANIBİLİR üzerinden veya UZMANIBİLİR’in iletişim bilgileri aracılığıyla yapılmalıdır.

3.2. Seans başladıktan sonra iade talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, Uzmanın hizmeti teslim etmemesi, teknik sorunlar veya benzeri durumlar söz konusu olduğunda, Kullanıcılar iade talebinde bulunabilirler.

3.3. İade talepleri, UZMANIBİLİR yönetimi tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. İade onaylandığında, Kullanıcının ödemesi, ödeme yöntemine bağlı olarak işlem sürelerine tabi olmak kaydıyla geri ödenir.

  1. Sorumluluklar ve Taahhütler

4.1. Kullanıcılar ve Uzmanlar, UZMANIBİLİR üzerinde gerçekleşen tüm işlemlerinden ve etkileşimlerinden sorumludurlar. UZMANIBİLİR, Kullanıcılar ve Uzmanlar arasındaki işlemlere ve etkileşimlere müdahale etme yükümlülüğünde değildir.

4.2. Kullanıcılar ve Uzmanlar, UZMANIBİLİR üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerde ve etkileşimlerde, yürürlükteki yasal düzenlemelere, UZMANIBİLİR’in kullanım şartlarına ve diğer politikalarına uymakla yükümlüdürler.

4.3. Kullanıcılar ve Uzmanlar, UZMANIBİLİR’de gerçekleştirdikleri etkileşimlerde dürüst ve saygılı bir dil kullanmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde, UZMANIBİLİR, işbu Şartlara aykırı davranışlarda bulunan Kullanıcıların ve Uzmanların hesaplarını askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.4. Kullanıcılar ve Uzmanlar, UZMANIBİLİR üzerinden paylaştıkları içeriklerin ve verilerin telif hakkı, kişisel veri koruma ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olmasından sorumludurlar. İlgili mevzuata aykırı olarak paylaşılan içerikler nedeniyle doğabilecek zararlardan UZMANIBİLİR sorumlu tutulamaz.

  1. Değişiklikler

5.1. UZMANIBİLİR, işbu Teslimat ve İade Şartlarını, Kullanıcı ve Uzmanlara önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

5.2. İşbu Şartlara yapılan değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı ve Uzmanlar, değişiklikleri kabul etmemeleri halinde UZMANIBİLİR’i kullanmayı durdurarak üyeliklerini sonlandırabilirler.

  1. Hüküm ve Sonuç

6.1. İşbu Teslimat ve İade Şartları, Kullanıcılar ve Uzmanlar arasında gerçekleştirilen işlemleri düzenlemekte olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklamaktadır. Taraflar, işbu Şartları kabul ederek, yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getireceklerini taahhüt ederler.

6.2. İşbu Şartlar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde doğan uyuşmazlıkların çözümünde, UZMANIBİLİR’in bulunduğu ülkenin yargı mercileri yetkili kılınacaktır.

  1. İletişim

7.1. Kullanıcılar ve Uzmanlar, işbu Teslimat ve İade Şartları ile ilgili herhangi bir soru, şikayet veya öneri için, UZMANIBİLİR’in iletişim bilgilerini kullanarak destek ekibiyle iletişime geçebilirler.

7.2. UZMANIBİLİR, Kullanıcılar ve Uzmanların ilettiği geri bildirimleri değerlendirerek, hizmet kalitesini ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi amaçlar.

  1. Mücbir Sebep

8.1. UZMANIBİLİR, doğal afetler, savaş, grev, lokavt, hükümet önlemleri, altyapı ve internet kesintileri, sistemle ilgili iyileştirme veya bakım çalışmaları ve benzeri durumlar gibi mücbir sebep hallerinden kaynaklanan gecikmeler ve hizmet sunamama durumlarında sorumlu tutulamaz.

8.2. Mücbir sebep hallerinde, UZMANIBİLİR, Kullanıcılar ve Uzmanlar arasında gerçekleşen işlemlerin ve etkileşimlerin durumunu değerlendirerek, uygun gördüğü çözümler sunmaya çalışacaktır.

  1. Gizlilik ve Veri Güvenliği

9.1. UZMANIBİLİR, Kullanıcılar ve Uzmanların verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için uygun teknik ve idari önlemleri alır.

9.2. Kullanıcılar ve Uzmanlar, UZMANIBİLİR’in Gizlilik Politikasını kabul ederek, kişisel verilerinin işlenmesine ve depolanmasına izin verirler. UZMANIBİLİR, Kullanıcılar ve Uzmanların verilerini, yürürlükteki mevzuata uygun olarak işleyecek ve koruyacaktır.

  1. Son Hükümler

10.1. İşbu Teslimat ve İade Şartları, Kullanıcılar ve Uzmanların UZMANIBİLİR üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri ve etkileşimleri düzenlemekte olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklamaktadır.

10.2. İşbu Şartlarda belirtilmeyen hususlar, yürürlükteki mevzuata ve UZMANIBİLİR’in diğer politikalarına tabi olacaktır.

10.3. İşbu Şartların herhangi bir hükmü geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.