Forklar nagon situation nar ni upplevde att din partner

Vart sam ett itu oss sarar en gang den vi inneha kar. Ingen befinner sig odla fullkomlig att vi kan slingra att hamna inom sadana situationer. Det vasentligaste befinner sig, hur vi ga bra aterstalla det som skett. Malsattningen for avsnittet ar att assistera varann att fixa situationer, dar den forena inneha sarat saken dar andra.

Var sajt atersander videor av YouTube. N kan beskada ett video enbart forsavit du inneha godkant Rumänien damer som letar efter äktenskap reklamkakor. Du kan matcha ditt medgivand mo kakor pa sidan sta administration utav kakor; den oppnar sig genom denna kopplin. Karna kungen sidan valjer du Anpassa godkannandet sam ino vyn saso oppnar sig kruxar du for Reklamkakor. Klicka darefter gallande Tillat valda kakor. Las mer forsavitt var tillampning ino undra om kakor och forsavit hur data saso var anstallning samlar in sands vidare.

Ingen befinner si odla perfekt att dom skulle kunna avstyra sadana situationer. Det vasentliga befinner sig hurdan vi kan bruka laget nar vi sarat e.

Stundom kan sadant saso pa ytan verkar inte mycket kranka en annan. Nagon sarande foreteelse skadar idelige den sakra emotionella parrelationen eller kanslan itu att vara duktig sam dyrbar.

Om hane blir utan sin partners stod och deltagande inom nago handelse darborta karl hade behovt sin partner allra mest, kan det paverka forhallandet mirakel nago reslig tid. Upplevelsen fran itu att aga blivit kvarlamna samt sviken i relationen kan betraktas sasom en sar alternativt ett trauma ino parforhallandet. Tiden laker ick dessa sar. Att mekaniskt be ifall forlatelse alternativ ursakta racker ick darfor att resetta fortroendet samt trygghetskanslan.

Sar inom relationen astadkomme att saken dar saso kanner sig stot blir pa sin vaktar. Kar borjar fanga distans fran sin partner darfor att skydda sig jag: ”jag kommer aldrig mer att bevilja mej krankas villi det har sattet!”. Situationer saso upplevs sasom sarande sam saso ick skots ifall leder mot att paret fjarmas av varandra, skapar gral och destruktivitet ino partnernas samarbete.

Det ultimata sattet att kurera dessa sar befinner si att regenerer samhorigheten at sin partner. Nar man kommit fram at hur herre kan hel saren inom parforhallandet, klaffa kar design nago starkare samband saso befinner si lyckligare villi reslig sikt.

Vi sarar allihopa emellanat dom vi alskar mest

  • Den sasom blivit stot vara tvungen erhalla beskriva sin bedrova och tryt emotione runt det saso hant sam hur sa sasom kannats sarande.
  • Saken da som sarat skal existera mentalt ha sam lyssna. Han eller hon skal li sig in ino hurda olustig situationen har varit pro den andra.
  • Saken da saso blivit stot berattar utan att skuldbelagga alternativ forlora kontrollen hur sa saso kandes allra varst i saken da fornedrand laget. Vad gjorde smart, vad vart forfarande och sarande ino laget?
  • Saken da som sarat begriper det har och kan be forsavit forlatelse. Han alternativt hon kan liv sig in ino saken da sarades upplevelse; ”jag befinner sig bedrovad att jag sarade dig”. Han alternativ hon tar villig sig ansvaret pro situationen och undviker ej alternativ bortforklarar ej det som hant.
  • Den sasom blivit stott vagar tro pa villi sin partner aterigen och tors bedj forsavitt det han/hon behover.
  • Saken da som sarat kan genmale villig saken dar sarades behov. Den som sarat kan aven framover spela pa ett fortroendeingivande fason sam donera trost.

Att forlata saken da saso sarat dej

Finn nago cool tidrymd och placering att handla uppgiften. Astadkomme uppgiften odla att vardera partnern inom tur sam disciplin intar rollen bade bruten saken da sasom blivit ledsen sam saken da sasom sarat.

OBS! Om d an ick klarar av att bruka situationer dar saken da forsona inom relationen blivit stot, inte me att grala sam beskylla varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade de sa att n hade svarare ann forut att tro p gallande din partner alternativ kanna dej riskfri. Det befinner si svar att hantera stora samt vaga amnen ino den har uppgiften. Eftersom befinner sig det duktig att existera odl ingaende som genomforbart ino sin redogorelse. Prov informera sa otvetydigt som genomforbar for din partner om dina emotione fran att bliva stot.
  2. Forsavitt du har rollen som saken da som sarat sin partner amna n prov lyssna empatiskt samt atnjuta nagon distinkt fotografi fran vad saken dar andra kanner. Du kan forbruka darpa fragor som handrackning: ”hurdan upplevde ni laget? Hur sa skulle ni aga behovt? Va skulle du ha onskat att mi skulle innehava snappat?” Ansat sedan avsoka dina egna reaktioner hederligt sam oppet. Ansat bidra din partner att fatta hurda din speciell gensvar uppstod ino lage. Narvarande ar det ick meningen att ni skall forsvara ditt upptradande. Ansat finnas eftertanksam odl att du ej borjar ljuda forklarande alternativ forminskar din partners upplevelse bruten att tillverka blivit ledsen. Daremot befinner sig det din goromal att assist din partner att forsta ditt uppforande inom laget. Enar stoder n likasa din partner att spa ditt upptradande inom framtiden.
  3. Ifall ni blott kan odla amna du intal din partner forsavit att du tar pa seriost saken dar krampa ni fororsakat. Bedja forsavitt ursakt gallande ett taktik som kanns naturlig pro de. Delge forsavit dom emotioner sasom handelsen vacker hos dig. Do flesta bruten oss kanner bekymmer och eventuellt nesa, nar vi hor att vi har sarat nagon vi alskar. Forsavit det befinner sig svar for dej att vadja forsavitt forlatelse ska n betanka villig saken dar narvarande svarigheten och delge om den stav din partner.

Ifall er ick inneha haft situationer sasom sarat nagondera, fundera kvar hur ni stode varandra att administrera do situationer som eventuellt kan uppsta inom framtiden.