Yetişkin Terapisi

Yetişkin Terapisi İç dünyamızdaki dengeyi sağlamak ve yaşam kalitemizi artırmak için zaman zaman profesyonel destek almak gereklidir. Yetişkin terapisi, bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla psikolojik destek süreçlerini kapsar. Bu yazımızda, yetişkin terapisi hakkında detaylı bilgi verecek ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatacağız.

Yetişkin Terapisi Nedir?

Yetişkin terapisi, 18 yaş ve üzeri bireylerin yaşadığı psikolojik, sosyal ve duygusal sorunlarla baş etmek için uzmanlar tarafından uygulanan psikoterapi süreçlerini kapsar. Bu süreç, bireyin yaşam kalitesini artırmaya, problemlerini çözmeye ve kendini daha iyi tanımaya yardımcı olur.

Yetişkin Terapisinin Hedefleri

Yetişkin terapisi, şu hedeflere yönelik çalışmaları içerir:

 • Zihinsel ve duygusal sağlık problemlerini teşhis ve tedavi etmek
 • Kişinin kendi değerlerini ve inançlarını keşfetmesine yardımcı olmak
 • Duygusal ve sosyal becerileri geliştirmek
 • Problem çözme ve karar verme yeteneklerini güçlendirmek
 • İlişkileri ve iletişimi iyileştirmek
 • Stres ve kaygıyla baş etme yöntemleri öğretmek
Yetişkin Terapisi: İçsel Huzur ve Mutluluğa Yolculuk

Yetişkin Terapisinin Türleri

Yetişkin terapisi, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre farklı terapi türlerini içerir. Bu türler şunlardır:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Psikanalitik Terapi: Bilinçdışı düşünce ve duyguları keşfetmeye odaklanır.
 • İnsan Merkezli Terapi: Bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur.
 • Sistemik Terapi: Aile ve sosyal sistemlerin birey üzerindeki etkisini ele alır.

Yetişkin Terapisine Kimler Başvurmalı?

Yetişkin terapisi, aşağıdaki durumlarla karşılaşan bireyler için uygun bir seçenek olabilir:

Depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlar yaşayanlar

 • İlişki sorunları ve aile problemleriyle mücadele edenler
 • Stres ve kaygı ile baş etmekte zorlananlar
 • Özgüven ve benlik saygısı sorunları yaşayanlar
 • Kariyer ve yaşam hedeflerinde zorluklar yaşayanlar
 • Geçmiş travmalarla başa çıkmak isteyenler
 • Yeni yaşam dönemlerine uyum sağlamakta güçlük çekenler (örneğin, emeklilik, evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma)

Yetişkin Terapisi Süreci

Yetişkin terapisi süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Başlangıç değerlendirmesi: Terapist, bireyin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini anlamak için bir değerlendirme yapar.
 2. Terapi planının oluşturulması: Terapist ve birey, belirlenen hedeflere ulaşmak için bir terapi planı oluşturur.
 3. Terapi süreci: Birey ve terapist, belirlenen hedeflere ulaşmak için düzenli olarak görüşürler. Görüşmeler, terapi türüne ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak bireysel veya grup şeklinde olabilir.
 4. İlerleme değerlendirmesi: Terapist, terapi sürecindeki ilerlemeyi düzenli olarak değerlendirir ve gerekirse terapi planında değişiklikler yapar.
 5. Terapi sonlandırılması: Hedeflere ulaşıldığında veya bireyin terapi sürecinden yeterli faydayı sağladığı düşünüldüğünde, terapi sonlandırılır.
 6. Yetişkin Terapisi ve Başarı Ölçütleri

Yetişkin terapisinin başarısı, bireyin yaşam kalitesindeki değişiklikler ve hedeflere ulaşma oranıyla ölçülür. Başarılı bir terapi süreci sonucunda, bireyin duygusal, sosyal ve işlevsel alanlardaki iyileşmeler görülebilir. Ayrıca, bireyin özgüveni ve yaşam tatmini artar, sorunları çözme ve baş etme becerileri gelişir.